top of page

THE BIG JUMP

YOU ARE THE CREATOR OF YOUR LIFE

The world is changing rapidly and it opens up great opportunities for the women to shine their natural beauty and talent to the world. The Big Jump is a coaching program designed for young Vietnamese female entrepreneurs who desire to create and live a life of their own design.
 

This program provides the simple but effective tools to work with emotions, mindset and daily routine to overcome struggles and go through life challenges that one encounters in this entrepreneurial path. 

sol_0770.jpg

Intro to The Big Jump

Khoá huấn luyện này được thiết kế dựa trên nguyên tắc căn bản: bạn là người kiến tạo cuộc đời bạn - You are the creator of your life.

 

Cuộc đời bạn hoàn toàn nằm trong tay bạn. Bạn là người đưa ra mọi quyết định cho cuộc đời của mình. Mọi sự kiện diễn ra trong đời bạn có thể là do vận mệnh, nhưng vận mệnh giống như dòng sông lớn và bạn là người chèo chiếc thuyền cuộc đời trên dòng sông ấy. Dong sông mang tên Vận Mệnh này chỉ có một nguyên tắc hoạt động duy nhất: FLOW. Có người cứ để thuyền của họ trôi theo dòng chảy của vận mệnh, và những người này cứ để dòng đời xô họ đi về đâu thì đi. Có người thì đổ biết bao công sức chèo ngược dòng, để rồi cuối cùng đuối sức và buông tay.

 

Nếu bạn biết mình muốn đi về đâu, hãy cầm chắc tay lái và học hỏi dòng chảy của vận mệnh. Một khi bạn biết rõ bạn muốn gì, và hiểu rõ cách hoạt động của vận mệnh, bạn hoàn toàn làm chủ sức mạnh để hướng cuộc đời của bạn đi về nơi mà bạn muốn.

 

Vận may, cơ hội, quý nhân

 

Đây là những yếu tố mà xưa nay ta được dạy bảo là nằm ngoài tầm với của ta. Nhưng chương trình này sẽ giúp bạn nhận ra những yếu tố ấy có ở khắp mọi nẻo của cuộc sống. Và đôi khi bạn chỉ cần vươn tay ra hái. :)

 

Nguyên tắc hoạt động của khoá huấn luyện

 

Nguyên tắc vận hành của toàn bộ chương trình Bước Nhảy Lớn được đơn giản hoá ở 4 chặng dưới đây:

 

  1. Discover: What do you want in life?

Khám phá tập hợp giá trị sống cốt lõi của riêng bạn

  1. Clarify: Where are you now and where do you want to be?

Xác định tình trạng hiện tại và nơi mà bạn muốn đến

  1. Plan: How to bring you from where you are now to where you want to be?

Xây dựng hệ thống làm việc đơn giản và hiệu quả để cuộc sống của bạn xoay quanh những giá trị cốt lõi đề ra ở trên đồng thời giúp bạn đạt những điều bạn muốn

  1. Take action: How to take action with ease, creativity, and love?

Thực hiện những điều trên đây một cách nhẹ nhàng, sáng tạo với tình yêu đơn thuần cho cuộc sống và mọi người quanh ta

 

Khoá huấn luyện này dành cho ai?

 

Không kể bạn là ai, già hay trẻ, doanh nhân hay là công nhân viên chức, kể cả bạn đang không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ, miễn là bạn có cùng một niềm tin với mình: “bạn là người kiến tạo cuộc đời của bạn”, thì bạn là đối tượng mà sẽ nhận được mọi lợi ích mà chương trình này có thể mang đến.

 

Thông thường những người có niềm tin này là những người mà có tư tưởng sống thường không giống phần lớn những người khác. Mấy người dị dị, có tâm hồn sáng tạo và có tư chất doanh nhân (tự kinh doanh, tự tạo thu nhập) là những người hợp với chương trình này nhất.

Don't Stop

scroll

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

bottom of page